Συνδυαστική Ολοκληρωμένη Εκπαιδευτική Μέθοδος

Εφαρμόζουμε το σύστημα των Μικτών Μαθημάτων (hybrid courses), όπου αθροίζοντας τα πλεονεκτήματα των διάφορων θεωριών μάθησης καταλήγουμε στην Συνδυαστική Ολοκληρωμένη Εκπαιδευτική Μέθοδο η οποία προσφέρει στους μαθητές μας :

  • personalΕξατομικευμένη μάθηση. Ο κάθε μαθητής σύμφωνα με τις ανάγκες του και τον ρυθμό που τον εξυπηρετεί μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα στις ώρες που τον βολεύουν. Τα βίντεο – μαθήματα που προσφέρουμε έχουν μικρή σχετικά διάρκεια έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί να τα παρακολουθεί ξεκούραστα και στοχευμένα όσες φορές θέλει. Επίσης μπορεί να επικοινωνεί με τους διδάσκοντες και να διατυπώνει τις ερωτήσεις του μέσω email (στην premium συνδρομή) ή ακόμη και μέσω skype (στην gold συνδρομή). Λεπτομέρειες για τις συνδρομητικές υπηρεσίας μας μπορείτε να δείτε εδώ .
  • collaborateΣυνεργατική μάθηση. Με τη συμμετοχή σας στην Ψηφιακή Τάξη  έχετε πρόσβαση σε forums και wikis όπου μπορείτε να συζητάτε με τους συμμαθητές και τους καθηγητές σας τα προβλήματα που καλείστε να επιλύσετε και ότι άλλο επιστημονικό θέμα σας προβληματίζει 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Σας δίνεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής σε προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις, όπου δίνονται διευκρινήσεις για τη θεωρία των μαθημάτων, μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων και παραδείγματα σε whiteboard πραγματικού χρόνου.
  • behaviorΣυμπεριφοριστικές θεωρίες μάθησης. Τα βίντεο – μαθήματα (tutorials) προσφέρουν στο μαθητή την παρουσίαση της θεωρίας, θέτοντας τον υπολογιστή στον  ρόλο του δασκάλου. Το υλικό εμπλουτίζεται με σημειώσεις που παρέχονται στο μαθητή στην Ψηφιακή Τάξη. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να αυτοαξιολογείται και να δοκιμάζει τις γνώσεις του μέσω quizzes και εφαρμογών drill & practice.
  • constructiveΟικοδομιστικές θεωρίες μάθησης. Η μαθητοκεντρική αυτή θεωρία δίνει στο εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να οικοδομίσει την γνώση μέσα από τις κατάλληλες δραστηριότητες τις οποίες καλείται να φέρει εις πέρας  αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Ο μαθητής ερευνά και ανακαλύπτει νέες πληροφορίες μέσω αναζήτησης στις κατάλληλες πηγές και ο ενεργός του ρόλος  αναδεικνύεται μέσα από κατάλληλο λογισμικό μοντελοποίησης, προσομοίωσης και οπτικοποίησης. Ο καθηγητής έχει εποπτικό ρόλο.
  • asynchronousΑσύγχρονη εκπαίδευση. Ο εκπαιδευόμενος έχει πρόσβαση στο διδακτικό υλικό που του έχουν ετοιμάσει οι καθηγητές του σε διαφορετικό χρόνο όχι μόνο όποτε θέλει αλλά και όσες φορές θέλει, αξιοποιώντας τα βιντεο – μαθήματα, το αποθετήριο έντυπου υλικού, τα forums, τα wikis και την επικοινωνία με email.
  • synchronousΣύγχρονη Εκπαίδευση. Στους gold members παρέχονται real time μαθήματα σε whiteboard σε ολιγομελή τμήματα 5 ατόμων μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ προβλέπεται και ώρα στην οποία είναι διαθέσιμοι οι καθηγητές μέσω skype για να λύσουν οποιαδήποτε απορία έχουν οι μαθητές.